Logo De Korbeel

  • Jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar
  • Een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur

Welkom in Leefgroep 1

Leefgroep 1 is de peuter- en kleutergroep en biedt plaats voor 10 jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar. Kinderen kunnen bij ons terecht als er moeilijkheden zijn met betrekking tot  de opvoeding, de ontwikkeling, het gedrag, het denken, …

De leefgroep is een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur.