Logo De Korbeel

Schoolgroep

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Voorstelling

Een leefgroep voor kinderen en jongeren die overdag extern school lopen en na schooltijd terug aansluiten bij De Korbeel. De schoolgroep is bedoeld voor kinderen en jongeren die na een volledige opname een tussenstap nodig hebben naar ontslag.

Aanbod

Reïntegratie op school bevorderen
Studiebegeleiding (leermethode en -motivatie)
Sociale vaardigheden versterken
Therapeutische opvolging

Team

Groepsleiding
Onderwijsbegeleider
Onderwijscoördinator
Therapeuten van de leefgroep

School

Het kind / de jongere gaat naar z'n eigen school in de ruime omgeving van De Korbeel.

Duur opname

De verblijfsduur is afhankelijk van het individueel behandelplan, afgestemd op de noden en doelstellingen die voor het kind / de jongere werden opgesteld.

Bezoek

Bezoekuren zijn af te spreken met de sociale dienst.

Bezoekurenkaartje