Wat doen wij

De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ H. Familie te Kortrijk, gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht ingeval van gedragsproblemen, psychische moeilijkheden (o.a. psychose, depressie, suïcidegedachten, eetstoornissen, angststoornissen,…), ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) of schoolse problemen (o.a. schoolweigering).
Lees verder  

Ambulant

In de ambulante werking kom je op afspraak bij de kinder- en jeugdpsychiater of bij een andere hulpverlener.
Lees verder  

Opname

Ingeval van opname  zijn er verschillende mogelijkheden: een volledige opname, dagtherapie of nachtopname.
Lees verder  

Crisiswerking

Is uw kind in crisis? Zitten jullie in een crisissituatie?
Lees verder  

Wij werven aan

06/03/2018


In het kader van de uitbreiding van de medische staf is er een vacature voor 

Kinder- en jeugdpsychiater (M/V)


Lees verder
Mensen centraal in zorg