Wat doen wij

De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ H. Familie te Kortrijk, gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht ingeval van gedragsproblemen, psychische moeilijkheden (o.a. psychose, depressie, suïcidegedachten, eetstoornissen, angststoornissen,…), ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) of schoolse problemen (o.a. schoolweigering).
Lees verder  

Ambulant

In de ambulante werking kom je op afspraak bij de kinder- en jeugdpsychiater of bij een andere hulpverlener.
Lees verder  

Opname

Ingeval van opname  zijn er verschillende mogelijkheden: een volledige opname, dagtherapie of nachtopname.
Lees verder  

Crisiswerking

Is uw kind in crisis? Zitten jullie in een crisissituatie?
Lees verder  

De Provence in De Korbeel

07/09/2018


De jongeren van leefgroep 3 zorgen voor een zuiders tintje in de tuinen van De Korbeel. Wat ooit kleine zaadjes waren, groeiden uit tot volwaardige zonnebloemen. De jongeren namen nauwgezet de zorg van de zonnebloemen op zich, met een prachtig resultaat tot gevolg. Dank aan de jongeren van leefgroep 3. Ook de weergoden zijn de zonnebloemen goed gezind...  

Lees verder
Mensen centraal in zorg