Samen Bewegen

Kinderen met ADHD stellen door hun rusteloosheid, hun impulsiviteit, hun nood aan voortdurende aandacht en structuur hoge eisen aan hun ouders en de omgeving. De relatie tussen deze kinderen en hun ouders kan hierdoor ernstig verstoord raken. Enerzijds hebben deze kinderen problemen op vlak van sociale vaardigheden en anderzijds stellen de ouders zich vragen omtrent het tekort schieten van hun opvoedingsvaardigheden door de complexiteit om aan de eisen van hun kind te blijven beantwoorden.

Met het bewegingsprogramma ‘Samen Bewegen’ willen wij ouders en kinderen een kans geven om samen, a.d.h.v. leuke en speelse activiteiten, succeservaringen op te doen.

De kinderen leren op een plezierige manier hun aandacht te richten, gecontroleerd te handelen en samen met leeftijdsgenootjes in relatie te treden en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.Voor de ouders bieden we een forum om hun ervaringen te delen en tips te geven om in te spelen op het gedrag van het kind.

Wenst u meer informatie, stuur ons gerust een mailtje via adhd@dekorbeel.be
Mensen centraal in zorg