Geachte bezoeker,

Wegens de heel lange wachttijden kunnen er tot eind januari 2019 geen nieuwe patiënten ouder dan 5 jaar meer aangemeld worden voor ambulante raadplegingen in De Korbeel, waarvoor onze oprechte excuses. Gekende patiënten kunnen uiteraard nog steeds bij ons terecht alsook kinderen t.e.m. 5 jaar (infants).

Ingeval nieuwe patiënten tussentijds toch een raadpleging wensen bij een professionele hulpverlener, dan verwijzen wij u graag door naar een erkend psycholoog in uw buurt. Hiertoe kan u terecht op de
website van de Belgische Federatie van Psychologen of bij een psychologenkring in uw buurt.
Afhankelijk van uw mutualiteit wordt een gedeelte van de raadpleging bij een erkend psycholoog terugbetaald. Klik hier voor een overzicht van de terugbetalingen door de verschillende mutualiteiten.

Aanmelden

Ouders of verwijzers melden telefonisch aan bij het klinisch secretariaat via 056/24 53 37. Het secretariaat plant vervolgens een afspraak bij de kinder- en jeugdpsychiater voor een eerste gesprek (intakegesprek) met de ouder(s) of verwijzer.  Indien gewenst of aangewezen kan de jongere of het kind ook bij dit eerste gesprek aanwezig zijn.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt uitvoerig stilgestaan bij de problemen en de hulpvragen. Er wordt samen besproken op welke manier er zal gewerkt worden. Indien aangewezen zal er een uitgebreid diagnostisch onderzoek voorgesteld worden. In voorbereiding van het diagnostisch onderzoek is het mogelijk dat we andere betrokkenen zoals school, CLB of andere hulpverleners wensen te contacteren. We doen dit enkel met uw uitdrukkelijk akkoord.
Mensen centraal in zorg