Therapievormen

Psychotherapie

Psychotherapie wordt georganiseerd bij zowel  de kinder- en jeugdpsychiater als bij de psychotherapeuten. Tijdens de psychotherapie beogen we om verandering te brengen in het gedrag en het emotioneel welzijn van het kind of de jongere en zijn/haar ontwikkeling te bevorderen.  Het kind of de jongere komt in therapie over zichzelf vertellen en werkt samen met de therapeut.  Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan spelen een belangrijk middel zijn in therapie, we spreken dan van speltherapie.

Ouderbegeleiding

Psychotherapie bij een kind of jongere gaat altijd gepaard met een ouderbegeleiding en wordt georganiseerd bij de kinder- en jeugdpsychiater of bij de psychotherapeuten.Tijdens de ouderbegeleiding wordt samen met de ouder(s) gewerkt rond het omgaan met de problemen waarmee zij geconfronteerd worden.  De ouderbegeleiding biedt de mogelijkheid om de thuiscontext en de problemen of de veranderingen die daar worden waargenomen te bespreken. De ouderbegeleiding biedt tevens een verbinding met de therapie die het kind of de jongere doorloopt met zijn therapeut.

Gezinstherapie

Door de ervaren problemen kunnen de relaties tussen de gezinsleden onder druk komen te staan. Via gezinstherapie wordt er gewerkt naar een herstel van de relaties door de positieve krachten van de gezinsleden aan te wenden.  Zorgen en moeilijkheden kunnen besproken worden onder begeleiding van de familietherapeut die het gesprek begeleidt en samen met het gezin werkt aan de verandering die zij samen hebben vooropgesteld.

Medicatie

Op regelmatige basis is er medicatie- en dossieropvolging. Dit gebeurt door de kinder- en jeugdpsychiaters.

Frequentie van therapie

De frequentie van de afspraken wordt tijdens het verkennend gesprek  voor de aanvang van de therapie samen overeengekomen.

  • Psychotherapie voor kinderen en jongeren vindt plaats om de twee weken of, indien nodig, elke week.
  • De ouderbegeleiding is maandelijks of, indien nodig, om de twee weken.
  • Gezinstherapie vindt in principe  om de twee weken plaats.

Voor de kinderen en jongeren worden de afspraken gepland buiten de schooluren. Voor de ouders wordt er zo mogelijk rekening gehouden met de beroepsactiviteiten.
Mensen centraal in zorg