Crisisopname

De Korbeel maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) dat een uitgebreid crisisaanbod voorziet in de provincie. Klik hier wat u ingeval van een crisissituatie kan doen.  

In een notendop: 
  • Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40
  • Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk (bv de huisarts)

Crisisopname voor jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank

In De Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor adolescenten die onder toezicht staan van jeugdrechtbank. Dit crisisaanbod is evenwel niet rechtstreeks toegankelijk. De maximale duur van opname bedraagt 2 weken (éénmaal verlengbaar met 2 weken).
Mensen centraal in zorg