Een opname is pas aangewezen indien andere zorgvormen (CLB, raadplegingen bij huisarts, psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, ...) onvoldoende blijken.  In dat geval kan u telefonisch aanmelden via de sociale dienst. Hiertoe contacteert u de receptie van het ziekenhuis via het nummer 056/24 52 59

Na de telefonische aanmelding wordt de hulpvraag intern besproken in het multidisciplinair team. Wanneer er opnamemogelijkheid is, wordt u gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek verkend, de motivatie en hulpvraag in kaart gebracht, en de werking van De Korbeel toegelicht. Tijdens dit gesprek krijgt u ook alle nodige praktische informatie.
Mensen centraal in zorg