Onderwijs wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de behandeling binnen de Korbeel. Vandaar dat onderwijs sterk geïntegreerd is binnen onze werking.

Na overleg met het team krijgt uw kind zo vlug mogelijk onderwijs. Dit gebeurt ofwel individueel of in kleine groep, afhankelijk van de noden van uw kind. 

Het onderwijsaanbod wordt bepaald in samenwerking met de thuisschool en het CLB. Onze onderwijscoördinator vormt de brug tussen het onderwijs in De Korbeel en de thuisschool.
Mensen centraal in zorg