Voorstelling

Een leefgroep voor kinderen en jongeren die overdag extern school lopen en na schooltijd terug aansluiten bij De Korbeel. De schoolgroep is bedoeld voor kinderen en jongeren die na een volledige opname een tussenstap nodig hebben naar ontslag
.
Aanbod

  • Reïntegratie op school bevorderen
  • Studiebegeleiding (leermethode en -motivatie)
  • Sociale vaardigheden versterken
  • Therapeutische opvolging
Team

  • Groepsleiding
  • Onderwijsbegeleider
  • Onderwijscoördinator
  • Therapeuten van de leefgroep
School

Het kind / de jongere gaat naar z'n eigen school in de ruime omgeving van De Korbeel.
Duur opname

De verblijfsduur is afhankelijk van het individueel behandelplan, afgestemd op de noden en doelstellingen die voor het kind / de jongere werden opgesteld.
Bezoekuren

Bezoekuren zijn af te spreken met de sociale dienst.
Folder

De folder komt binnenkort online.
Mensen centraal in zorg