nieuwbouw kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis

Op de vroegere site van campus Groeninge van het Guldensporencollege (het voormalige Sint-Jozefsinstituut) komt weldra een eigentijdse nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio, beiden behorend tot Groep Zorg H. Familie vzw.

De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen en is sindsdien een gevestigde waarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 volgde, als enige in West-Vlaanderen, de oprichting van een forensische jeugdpsychiatrische eenheid De Patio. In associatie met AZ Groeninge Kortrijk en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden recent ook 12 extra plaatsen voor dagbehandeling gecreëerd.