uitbreiding aanbod dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie binnen netwerk wingg

De extra capaciteit voor dagbehandeling wordt geïntegreerd binnen de bestaande werking van De Korbeel en bouwt zo verder op de reeds aanwezige kinder- en jeugdpsychiatrische expertise.

Zowel voor infants, kleuters als kinderen van de lagere schoolleeftijd wordt er maximaal ingezet op het betrekken van de context tijdens zowel het diagnostisch als behandelingstraject. Deze ouder-kind werking vereist dus een stevig engagement van de ouder(s) teneinde het kind én de context terug in hun kracht te zetten. Ook het dagbehandelingsaanbod voor jong-adolescenten (-15 jarigen) voorziet in zowel een diagnostisch luik als een therapeutisch luik en beoogt hiermee residentiële opnames te voorkomen.

Een aanvraag voor dagbehandeling kan telefonisch via het nummer 056/24.52.59 waarna een intakegesprek wordt gepland. Op basis van dit gesprek wordt dan bekeken welk aanbod het best aansluit bij de hulpvraag.