ethisch comité

Het PZ H. Familie – De Korbeel – De Patio beschikken over een intern ethisch comité dat haar activiteiten rapporteert aan het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, en heeft - in uitvoering van het Koninklijk Besluit dd. 12 augustus 1994 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd - een samenwerkingsovereenkomst met PC Menen i.f.v. een gezamenlijk ethisch comité. In kader van geneesmiddelenonderzoek is er een samenwerking met AZ Groeninge Kortrijk als commissie voor medische ethiek met volledige erkenning.

Opdrachten en bevoegdheden

 

  • een begeleidende en raadgevende functie m.b.t. de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  • een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek; 
  • een adviserende functie m.b.t. alle protocollen inzake experimenten op mensen (geneesmiddelenonderzoek en niet- geneesmiddelenonderzoek)

 

Een aanvraag indienen bij het ethisch comité?