europees unierecht

Klokkenluidersrichtlijn:
In 2019 werd de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (de zogenaamde “Klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. De Klokkenluidersrichtlijn wil een systeem invoeren waarmee inbreuken op Europese regelgeving snel opgespoord kunnen worden, daarnaast beschermt de richtlijn personen (“klokkenluiders”) die inbreuken binnen de organisatie melden.

Meer info kan je vinden in de bijgevoegde policy. Een melding kan je registreren via deze link of een brief richten naar Groep Zorg H. Familie, t.a.v. de preventieadviseur GZHF, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk of mailen naar klokkenluider@zorghf.be (24u/7).