professionals

Wenst u uw cliënt(e) naar ons door te verwijzen?

Hieronder vindt u alle noodzakelijke informatie. 

Kinder- en jeugdpsychiaters

  • Dr. D. De Man (medisch diensthoofd)
  • Dr. E. Deboosere
  • Dr. M. Deleu
  • Dr. S. A. Van Lysebeth
  • Dr. A. Verpraet
  • Dr. I. Lesage

Ambulante consultaties

U kan de kinder- en jeugdpsychiaters contacteren via het klinisch secretariaat op het nummer 056/24.53.37  

Openingsuren van het klinisch secretariaat:

maandag 8u00-12u00 13u00-16u45
dinsdag 8u00-12u00 13u00-16u45
woensdag 8u00-12u00  
donderdag 8u00-12u00 13u00-16u45
vrijdag 8u00-12u00 13u00-15u30

Dagtherapie of opname

Wanneer u als professionele hulpverlener vindt dat een opname of dagtherapie nodig is voor het kind of de jongere, kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis op het nummer 056/24.52.11

Wenst u meer info over onze zorgprogramma's? Klik hier

 

Crisisopname

De Korbeel maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) dat een uitgebreid crisisaanbod voorziet in de provincie. 

In geval van een crisissituatie kunnen hulpverleners het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen contacteren op het nummer 050/33.77.40. Ouders of jongeren kunnen zelf niet rechtstreeks het crisismeldpunt contacteren.  

Crisisbedden jeugdrechtbank

In De Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor adolescenten (12-18 jaar) die onder toezicht staan van jeugdrechtbank. Dit crisisaanbod is evenwel niet rechtstreeks toegankelijk en aanmeldingen gebeuren enkel via de sociale dienst van de jeugdrechtbank. De maximale duur van opname bedraagt 2 weken (éénmaal verlengbaar met 2 weken).

Exclusiecriteria:

  • De Nederlandse taal niet machtig
  • Primaire seksuele problematiek
  • Niet gedomicilieerd in West- of Oost-Vlaanderen
  • Ernstige zwakbegaafdheid

Iemand aanmelden?

Vervolledig hier het aanmeldformulier

Wat na uw aanmelding?

Alle aanmeldingen worden wekelijks op dinsdagvoormiddag intern besproken (zie exclusiecriteria) en chronologisch op de wachtlijst geplaatst. De jongere als eerste op de wachtlijst komt dus in aanmerking voor opname en de betrokken consulent(e) wordt hiervan de dinsdagnamiddag telefonisch op de hoogte gebracht. De opname van de jongere gebeurt enkel op donderdag, het ontslag enkel op woensdag. Een opname is maximaal éénmaal verlengbaar met 2 weken, wat impliceert dat een beschikking voor verlenging dient opgemaakt te worden voor een periode van 2 weken (dit ifv de vaste opnamedag, zijnde de donderdag). Een verlenging dient minstens 2 werkdagen voor het einde van de beschikking aangevraagd te worden. Op die manier kunnen we voorspelbaarheid bieden aan de jongeren in opname.

Indien u als consulent(e) - na aanmelding - niet telefonisch gecontacteerd wordt, betekent dit dat alle crisisbedden bezet zijn. Hou er rekening mee dat aangemelde jongeren maximaal 2 weken op de wachtlijst blijven staan. Indien 2 weken na aanmelding de vraag voor crisisopname nog steeds actueel is, dan dient een nieuw aanmeldingsformulier te worden ingevuld.   

De rechten van uw patiƫnt

Als ziekenhuis behartigen wij de rechten van uw patiënt. Klik hier voor meer informatie.  

Als u uw patiënt wenst te informeren over de te volgen stappen bij eventuele problemen tijdens de opname in ons ziekenhuis, dan vindt u hier meer informatie. 

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer