zorgprogramma's

De Korbeel beschikt over 4 gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s overeenkomstig de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.
Elk zorgprogramma is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgprogramma’s kunnen kinderen en jongeren vanaf 0 tot 18 jaar in De Korbeel terecht in functie van een wetenschappelijk onderbouwde diagnosestelling en behandeling.

K-dee

k-dee

K-dee is een afdeling binnen De Korbeel voor jongens en meisjes van 0 tot 7 jaar met emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren.

 

K-star

k-star

K-star is een afdeling binnen De Korbeel voor jongens en meisjes tussen 6 tot 12 jaar met emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren.

K-det

k-det

K-det richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die kampen met psychische, sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblemen waardoor ze  niet meer in staat zijn om te functioneren op de belangrijkste levensdomeinen: het gezin, de school en de vrije tijd. 

Binnen het zorgprogramma van de leefgroep wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling van de eigen identiteit en persoonlijkheid. Identiteit en persoonlijkheid komen tot stand op basis van een wisselwerking tussen aanleg (aangeboren) en omgeving (relaties met anderen). Een goede relatie met de ouders is dan ook een belangrijke voedingsbodem om de talenten van de jongere tot ontwikkeling te laten komen. Zeker binnen de adolescentiefase komt ook de groep van leeftijdsgenoten steeds meer op de voorgrond. Daarom wordt er binnen de werking sterk ingezet op het aanleren van aangepaste relationele vaardigheden zodat jongeren op een positieve manier hun plaats kunnen vinden binnen de groep van leeftijdsgenoten (school, vrije tijd), het gezin. Zowel de leefgroepswerking, de individuele als groepstherapieën hebben als doel een positieve identiteitsontwikkeling bij de jongere te realiseren.

K-jotter

k-jotter

Binnen K-jotter zijn er onderstaande opnamemogelijkheden:

  • Crisisopname via de sociale dienst van de jeugdrechtbank
  • Crisisopname via het Crisismeldpunt
  • Gedwongen opname via het parket

De crisisopnames duren maximaal 2 weken en zijn voor dringende psychiatrische hulpverlening of time-out. Op vraag van de consulenten van de jeugdrechtbank kan een opname verlengd worden tot 4 weken. Gedwongen opnames via het parket duren maximaal 10 dagen tot aan de zitting met een jeugdrechter. Bij verlenging kan deze opname tot maximaal 40 dagen
duren.
 

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer