samen sterk

Coronavirus zie nieuws

 

De Korbeel is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk. Ons gespecialiseerd team zorgt ervoor dat kinderen en jongeren tussen 0 en 18 de juiste diagnose en behandeling krijgen in functie van hun specifieke noden.

De grote troef van De Korbeel is de kleinschalige aanpak in combinatie met een ruim behandelaanbod. Bij ons sta je er niet alleen voor en samen met jouw omgeving geven we vorm aan jouw herstelproces: samen sterk.

zorgvisie

De Korbeel is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds de beste zorg op maat bieden.  Dankzij ons multidisciplinaire en gespecialiseerde zorgprogramma’s benaderen we elk kind en jongere in z’n totaliteit waarbij  het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van het herstelproces.

lees meer

zorgprogramma's

Kinderen en jongeren worden steeds in hun totaliteit als persoon en binnen hun omgeving  benaderd dankzij ons multidisciplinair, gespecialiseerd en wetenschappelijk onderbouwd behandelaanbod.

lees meer

Zorgvormen

raadplegingen

In onze ambulante werking komen zowel het kind als de ouder(s) op afspraak. De raadplegingen zijn gericht op:

  • Het stellen van de juiste diagnose op basis waarvan vervolgens de meest geschikte zorgvorm kan bepaald worden.
  • Medicatie-opvolging van kinderen en jongeren die voorheen behandeld werden in De Korbeel.
lees meer

opname

Soms zijn de psychische moeilijkheden zo ernstig en/of complex dat een volledige opname aangewezen is. Elke opname start daarom steeds met een observatieperiode in functie van een multidisciplinaire diagnosestelling. Na die observatieperiode wordt dan samen met de ouder(s) bekeken wat de meest geschikte zorgvorm is.

lees meer

dagtherapie

Dagtherapie is bestemd voor kinderen en jongeren voor wie een volledige opname niet aangewezen is of als vervolgbehandeling na een volledige opname. Na een volledige opname biedt De Korbeel ook de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om overdag naar school te gaan en ’s avonds terug aan te sluiten bij de leefgroepwerking, dit als tussenstap naar een volledige terugkeer naar huis.

lees meer

crisiszorg

Ingeval van een psychische crisissituatie bij uw zoon of dochter voorziet De Korbeel ook in een crisisaanbod. Als partner van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) maakt De Korbeel deel uit van een uitgebreide mobiele en residentiële crisiswerking binnen de provincie.

lees meer

ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - Leefgroep 1

begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - Leefgroep 2

ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. in de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. maar je kiest zelf hoe ver je gaat. iedereen toont begrip.

Sofie S. - Leefgroep 3

Ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. Ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - Leefgroep 1

Begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - Leefgroep 2

Ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. Maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. In de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. Maar je kiest zelf hoe ver je gaat. Iedereen toont begrip.

Sofie S. - Leefgroep 3

coronavirus

Afspraken
lees meer

onderzoek: covid 19 en de impact op de geestelijke gezondheidszorg

lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Coronavirus

Afspraken

lees meer

Onderzoek: Covid 19 en de impact op de geestelijke gezondheidszorg

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer