over ons

De Korbeel heeft als kernopdracht de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren door het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en dit op maat van én samen met het kind/de jongere en zijn omgeving. Onze kernwaarden zijn professionaliteit, respect, engagement en teamwork.

De Korbeel werd in 1974 opgericht door de Congregatie van de Zusters Heilige Familie uit Kortrijk waarbij hun charisma tot op vandaag blijvend richting geeft aan ons handelen. Sinds 2015 maakt De Korbeel deel uit van Groep Zorg H. Familie vzw, een groep van voorzieningen actief in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

artsen & medewerkers

Alle artsen zijn geconventioneerd waardoor de patiënt enkel de officiële tarieven zonder supplementen betaalt. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie inzake de vergunnings- of registratiestatus van de artsen.

Zowel artsen als medewerkers zijn verzekerd met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. De artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Met eventuele vragen over deze verzekeringen kan u terecht bij onze ombudspersoon.

onze visie op zorg

Wij benaderen elk kind en jongere in z’n totaliteit waardoor het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van zowel het diagnostisch, behandel- en herstelproces, steeds vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader. De behandeling stemmen we steeds op de persoonlijke noden van de jongere en zijn context af. We zorgen ervoor dat de kinderen en jongeren zich veilig voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, door steeds optimale patiëntveiligheid te garanderen. Lees hier onze volledige zorgvisie.

bestuur

Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren werken het bestuur en de directie van het ziekenhuis overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur. Openheid en transparantie, integriteit, eerlijke en correcte informatie, collegialiteit en het afleggen van verantwoording zijn de basisprincipes, zowel in de werking van het algemeen bestuur (raad van bestuur en beheerscomité) in die van het dagelijks bestuur (directie), als in de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

lees meer

onze cijfers

  • 24 bedden (K)
  • 13 plaatsen dagbehandeling (kd)
  • 5 plaatsen nachtbehandeling (kn)
  • 5 kinder- en jeugdpsychiaters

doelstellingen & strategie

De doelstellingen en de strategie van De Korbeel zijn uitgewerkt volgens de balanced scorecard (BSC) techniek (Kaplan en Norton). Per kritische succesfactor zijn een aantal meetbare indicatoren bepaald. Zodoende beschikt De Korbeel over een instrument voor het meten en managen van die elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie. Hier kan u ons strategisch plan raadplegen.

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook fier dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Onze kwaliteitscultuur is zowel gericht op continue verbetering als op het transparant ter beschikking stellen van verschillende kwaliteitsmetingen: inspectierapporten, de effectiviteit van ons behandelaanbod, de patiënttevredenheid, etc. Deze waardevolle feedback is voor ons een belangrijke hefboom in ons voortdurend streven naar de excellente kwaliteit van onze zorg.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn. In het ethisch comité worden deze besproken met respect voor de waarden en normen van elk individu. Ook deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt enkel na positieve advisering door het ethisch comité.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegen-woordiger en recht op pijnbehandeling.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komt uitgebreid aan bod. Indien u op zoek bent naar een bepaald vormingsaanbod kan u in deze rubriek meer info vinden.

lees meer

samenwerkingsverbanden

In kader van het realiseren van continuïteit van zorg hebben wij als ziekenhuis tal van actieve samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen zowel de (geestelijke) gezondheidszorg als de welzijnssector.

dagbehandeling: associatie de korbeel - az groeninge - olv van lourdes ziekenhuis

lees meer

De Korbeel heeft sinds 2019 een associatie met AZ Groeninge (Kortrijk) en OLV van Lourdes Ziekenhuis (Waregem) waarbij er een structurele samenwerking is mbt 12 plaatsen voor dagbehandeling. Deze extra capaciteit wordt gerealiseerd binnen het netwerk WINGG en is gelokaliseerd in De Korbeel. Lees hier meer over ons aanbod dagtherapie. 

west-vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context

lees meer

De kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio maken deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (www.wingg.be) in kader van ‘De gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ (www.psy0-18.be). 

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Open Geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer