vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

Vernieuwd decreet rechtspositie

Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

Meer info: www.rechtspositie.be