samen sterk

De Korbeel is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk. Vanuit ons gespecialiseerd ziekenhuis gaan we met kinderen en jongeren met een hoge psychische zorgnood samen op pad naar groei en verbinding met zichzelf, anderen en de maatschappij. Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht als er moeilijkheden zijn met betrekking tot de opvoeding, de ontwikkeling, het gedrag, het denken, …

De grote troef van De Korbeel is de kleinschalige aanpak in combinatie met een ruim behandelaanbod. Bij ons sta je er niet alleen voor en samen met jouw omgeving geven we vorm aan jouw herstelproces: samen sterk.

zorgvisie

De Korbeel is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds de beste zorg op maat bieden.  Dankzij ons multidisciplinaire en gespecialiseerde zorgprogramma’s benaderen we elk kind en jongere in z’n totaliteit waarbij  het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van het herstelproces.

lees meer

zorgprogramma's

Kinderen en jongeren worden steeds in hun totaliteit als persoon en binnen hun omgeving  benaderd dankzij ons multidisciplinair, gespecialiseerd en wetenschappelijk onderbouwd behandelaanbod.

lees meer

Zorgvormen

ambulante werking

Binnen De Korbeel wordt er ambulante diagnostiek aangeboden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind/jongere kan er aangemeld worden tijdens bepaalde periodes van het jaar.

lees meer

opname

In lijn met onze visie willen we steeds de meest geschikte maar minst ingrijpende zorgvorm aanbieden, rekening houdend met zowel het kind/de jongere als de context. Met andere woorden, een opname is enkel aangewezen indien andere zorgvormen (CLB, raadplegingen bij huisarts, psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater,...) ontoereikend blijken.

lees meer

crisiszorg

Ingeval van een psychische crisissituatie bij uw zoon of dochter voorziet De Korbeel ook in een crisisaanbod. Als partner van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) maakt De Korbeel deel uit van een uitgebreide mobiele en residentiële crisiswerking binnen de provincie.

lees meer

ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - K-det

begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - K-star

ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. in de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. maar je kiest zelf hoe ver je gaat. iedereen toont begrip.

Sofie S. - K-det

Ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. Ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - K-det

Begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - K-star

Ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. Maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. In de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. Maar je kiest zelf hoe ver je gaat. Iedereen toont begrip.

Sofie S. - K-det

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer