crisiswerking

WINGG

De Korbeel maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) dat een uitgebreid crisisaanbod voorziet in de provincie.
In een notendop:

  • Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het Crisismeldpunt IJH regio West-Vlaanderen -050/33.77.40
  • Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk (vb. uw huisarts)

Crisisopname via de jeugdrechtbank : JRB-k opname

In de Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor adolescenten die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Dit crisisaanbod is evenwel niet rechtstreeks toegankelijk. De maximale duur van de opname bedraagt 2 weken (eenmaal verlengbaar met 2 weken).

nieuws

coronavirus

Afspraken
lees meer

figuranten

lees meer