infantwerking

De infantwerking richt zich tot kinderen tussen 0 en 5 jaar. Omdat op die leeftijd de kinderen zich het meest spontaan gedragen wanneer de ouders aanwezig zijn, verblijven de ouder(s) gedurende de dag samen met de baby/peuter/kleuter in het ziekenhuis, waar zij beschikken over een aangename, eigen ruimte.

De observatie loopt over twee dagen:

De eerste dag  bestaat uit een observatie, zowel thuis als in de klas of crèche.  

De tweede dag wordt het kind samen met een ouder of betrokkene uitgenodigd voor een dagopname. Tijdens die dag wordt het kind zowel individueel als in ouder-kind situaties geobserveerd door de kinderpsychologe.

Daarnaast wordt ook nog een sociale en ontwikkelingsanamnese afgenomen door de sociaal werker en wordt er een KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) gepland bij de kinderpsychiater. Na de observatie is er overleg tussen de verschillende teamleden, gevolgd door een adviesgesprek samen met de ouders en de kinderpsychiater

nieuws

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer