k-jotter

WERKING

Een crisis is een situatie waarbij de draagkracht van de jongere of zijn omgeving niet langer toereikend is en de psychische en fysieke integriteit van de jongere of zijn omgeving niet meer kan gegarandeerd worden. De crisisinterventie is erop gericht om de jongere uit zijn omgeving te halen, een rustmoment te voorzien en even stil te laten staan bij zijn situatie.
 

WINGG

De Korbeel maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) dat een uitgebreid crisisaanbod voorziet in de provincie.
In een notendop:

  • Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het Crisismeldpunt IJH regio West-Vlaanderen -050/33.77.40
  • Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk (vb. uw huisarts)

Crisisopname via de jeugdrechtbank : JRB-k opname

In de Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor adolescenten die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Dit crisisaanbod is evenwel niet rechtstreeks toegankelijk. De maximale duur van de opname bedraagt 2 weken (eenmaal verlengbaar met 2 weken).

nieuws

recht op onderwijs voor zieke leerlingen

Provincie ondertekent samen met West-Vlaamse ziekenhuizen charter ‘Recht op onderwijs voor zieke leerlingen’
lees meer

opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer