k-jotter

WERKING

Een crisis is een situatie waarbij de draagkracht van de jongere of zijn omgeving niet langer toereikend is en de psychische en fysieke integriteit van de jongere of zijn omgeving niet meer kan gegarandeerd worden. De crisisinterventie is erop gericht om de jongere uit zijn omgeving te halen, een rustmoment te voorzien en om voldoende te werken rond veiligheid, rust en oefenen in basisvaardigheden om te komen tot een redelijk niveau van functioneren, met een focus op terugkeer naar de maatschappij. In dat kader wordt ook vaak een aanzet gegeven tot nazorg. Gezien het doel van de opname wordt minder specifiek ingezet op chronische thema’s.

WINGG

De Korbeel maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) dat een uitgebreid crisisaanbod voorziet in de provincie.
In een notendop:

  • Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het Crisismeldpunt IJH regio West-Vlaanderen -050/33.77.40
  • Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk (vb. uw huisarts)

Crisisopname via de jeugdrechtbank : JRB-k opname

In de Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor adolescenten die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Dit crisisaanbod is evenwel niet rechtstreeks toegankelijk. De maximale duur van de opname bedraagt 2 weken (eenmaal verlengbaar met 2 weken).

Gedwongen opnames

Het psychiatrisch ziekenhuis is erkend voor gedwongen opnames voor de regio West-Vlaanderen. Een gedwongen opname is een uiterst ingrijpende gebeurtenis, waar moet voldaan zijn aan strikte wettelijke criteria. Tijdens een gedwongen opname wordt dan ook primair ingezet op het bieden van veiligheid (voor de jongeren zelf of voor hun omgeving), rust en inzetten op basisvaardigheden om terug tot een redelijk niveau van functioneren te komen. De gedwongen opname rondt af wanneer niet meer aan de strikte voorwaarden is voldaan en is in geen geval een alternatief voor plaatsgebrek binnen het hulpverleningslandschap of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag.

nieuws

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

circus clinic

Exploring the therapeutic potential of contemporary circus
lees meer