dagtherapie

In geval van dagtherapie komt het kind of de jongere tijdens de week overdag naar De Korbeel en gaat hij of zij ’s avonds terug naar huis of naar het thuisvervangend milieu. Het kind of de jongere in dagtherapie krijgt steeds een gespecialiseerd en multidisciplinair zorgaanbod op maat, afgestemd op zowel de leeftijd als de behandeldoelstellingen. Het dagbehandelingsaanbod is er zowel voor peuters, kleuters, kinderen van de lagere schoolleeftijd als jong-adolescenten.

Zowel voor peuters, kleuters als kinderen van de lagere schoolleeftijd wordt er heel sterk ingezet op het betrekken van de ouder(s) of het gezinsvervangend milieu. De gespecialiseerde ouder-kind werking vraagt dus een stevige portie engagement van de ouder(s) zodat het kind én de ouder(s) terug in hun kracht kunnen gezet worden.

Een aanvraag voor dagbehandeling kan via de opnamecoördinator: Telefonisch via het nummer 056/24.52.59 of via mail op opnamecoordinator@dekorbeel.be. Waarna de aanmelding intern wordt besproken en een intakegesprek wordt gepland. Op basis van dit gesprek wordt dan bekeken welk aanbod het best aansluit bij de hulpvraag.

coronavirus

Afspraken
lees meer

figuranten

lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Coronavirus

Afspraken

lees meer

Figuranten

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer