opname

In lijn met onze visie willen we steeds de meest geschikte maar minst ingrijpende zorgvorm aanbieden, rekening houdend met zowel het kind/de jongere, de ouders als het volledige gezin . Met andere woorden, een opname is enkel  aangewezen indien andere zorgvormen (CLB, raadplegingen bij huisarts, psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, dagtherapie, ...) ontoereikend blijken. 

In dat geval kan u zich aanmelden via de opnamecoördinator. Hiertoe contacteert u het ziekenhuis via het nummer 056/24 52 59 of mailt u naar opnamecoordinator@dekorbeel.be

Na de aanmelding wordt de hulpvraag steeds intern besproken in het multidisciplinair team. Wanneer er opnamemogelijkheid is, wordt u gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek verkend, de motivatie en hulpvraag in kaart gebracht en de werking van De Korbeel toegelicht. Tijdens dit gesprek krijgt u ook alle nodige praktische informatie.

coronavirus

Afspraken
lees meer

onderzoek: covid 19 en de impact op de geestelijke gezondheidszorg

lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Coronavirus

Afspraken

lees meer

Onderzoek: Covid 19 en de impact op de geestelijke gezondheidszorg

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer