raadplegingen

Aanmelden voor ambulant diagnostisch onderzoek gebeurt tijdens bepaalde periodes gedurende het jaar. 

Voor onderzoek bij kinderen die maximum 5 jaar oud zijn: 

  • Vanaf 1 september 2022 kan er dagelijks aangemeld worden voor onderzoeken in de periode januari 2023 - juni 2023
  • Vanaf 1 februari 2023 kan er  dagelijks aangemeld worden voor onderzoeken in de periode juli 2023 - december 2023

 

Nieuwe datum inbelmoment ambulant diagnostisch onderzoek voor kinderen ouder dan 5 jaar:

VRIJDAG 16/09/2022 vanaf 8u30 bij Els Dhaene op nummer 056/24 53 28.

Omwille van drukte op de dienst kunnen wij slechts een beperkt aantal nieuwe aanmeldingen laten instromen voor intakegesprek en diagnostisch onderzoek. Wij danken u voor het begrip.

 

Indien u reeds eerder op raadpleging kwam en de laatste raadpleging dateert van minder dan 3 jaar geleden, dan kan u op elk moment aanmelden.    

Voor een vlot verloop verwijzen we graag naar onderstaande aanmeldingsprocedure voor ambulante diagnostische raadplegingen.

 

1. Aanmelden

 

Voor ambulant psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek kunt u zich enkel aanmelden op datum van het inbelmoment na doorverwijzing van een hulpverlener uit de eerstelijnszorg (vb. CLB, CAR, GGZ, dienst K&G, privépsycholoog, thuisbegeleidingsdienst, ...) op het nummer 056/24 53 37. U zal bij dit telefonisch contact gevraagd worden om onderstaande documenten per post op te sturen naar: 

Korbeel Ambulant; T.a.v. Els Dhaene; Groeningepoort 4; 8500 Kortrijk

  • een verwijsbrief van de huisarts van uw kind
  • het verslag van de eerstelijnsdienst die reeds door u werd geconsulteerd
  • de ingevulde vragenlijsten die u hier kan downloaden; vermeld daarbij steeds het rijksregisternummer van uw kind

In functie van de betrouwbaarheid van het psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek dienen zowel uw kind als u (de ouder) de Nederlandse taal goed te beheersen of u kan zich laten vergezellen door een beëdigd tolk.

 

2. Intake

 

Na ontvangst van bovenstaande documenten wordt een intakegesprek gepland. Dit gesprek gaat door bij de psychologe en duurt 1 uur. De kostprijs van het intakegesprek bedraagt € 50 en kan zowel contant als per bankkaart ter plaatse betaald worden.

 

3. Teambespreking en beslissing tot onderzoek

 

Na het intakegesprek volgt een bespreking op het teamoverleg. Dit overleg zal rechtstreeks via uw mutualiteit aangerekend worden. U hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.

In dit overleg beslist het team of verder onderzoek al dan niet aangewezen is. Vervolgens wordt u hierrond gecontacteerd door de psychologe.

 

4. Verdere traject

 

Ingeval vervolgonderzoek aangewezen is, worden de nodige afspraken ingepland bij de psychologe en de kinder- en jeugdpsychiater.

Een overzicht van de tarieven van de verschillende ambulante prestaties vindt u hier.

 

opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer

gloednieuw gebouw voor de korbeel en de patio

Interview
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio

lees meer

Gloednieuw gebouw voor De Korbeel en De Patio

Interview

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer